WERKEN

BIJ

BERNER

PRODUKTEN

WERKEN BIJ

WERKEN BIJ

BERNER PRODUKTEN

BERNER PRODUKTEN

DISCLAIMER

Het is niet toegestaan deze website te framen. BERNER is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de informatie op enige site die is verbonden met dan wel gelinkt van of naar deze site. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig en kan steeds door BERNER gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Aansprakelijkheid

BERNER heeft haar website met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dat de inhoud van de website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig is. Dit geldt ook voor websites, vacaturesites, zoekmachines, social media of andere media waarnaar via hyperlinks of anderszins wordt (door)verwezen.
BERNER aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele onvolledigheid en onjuistheid van de gegeven informatie op deze site dan wel op enige site die is verbonden of gelinkt van of naar deze site. Verder aanvaardt BERNER geen enkele aansprakelijkheid jegens degene die inlogt op de website van BERNER of anderszins van deze website gebruik maakt voor schade die daaruit, uit welken hoofde dan ook, mocht voortvloeien.